Časté otázky

Ako dlho musia byť čistené predmety umiestnené v umývacej vani RENARK®?
To závisí od druhu materiálu, veku a stupňa znečistenia čistených predmetov. Pravidelne čistené predmety by nemali byť ponechané vo vani dlhšie ako 24 hodín. Potom by mali byť vybraté, dôkladne umyté a opláchnuté teplou pitnou vodou a v prípade, že nebude pripečená vrstva dostatočne odstránená, dané späť do umývacej vane. Silne znečistené a mastné, pripečené plechy alebo riad bude spočiatku nutné ponechať v umývacej vani dlhšie s kontrolou procesu 1× denne. Vaša kuchyňa či pekáreň bude postupne čistejšia a čistejšia, len čo začnete čistiaci systém RENARK® pravidelne využívať.

Ako často by sa mali čistené predmety v umývacej vani RENARK® čistiť?
To je závislé od frekvencie používania týchto predmetov. Množstvo pripálených tukov, mastnoty a pripečených vrstiev bude určovať, ako často by sa mali predmety do umývacej vane RENARK® umiestniť. Odporúčame vypracovanie plánu, aby sa zabezpečilo pravidelné čistenie plechov, riadu a ostatných zariadení, umývacia vaňa RENARK® by sa mala využívať neustále.

Aké predmety by sa nemali v umývacej vani RENARK® čistiť?
Neodporúčame vkladať striebro, strieborné podnosy, cínové podnosy, teflónom a silikónom potiahnutý riad, drevené a plastové predmety a predmety tepelne nestabilné.
Ideálne je pred vložením predmetov, pri ktorých si nie ste istí, požiadať o konzultáciu s vaším dodávateľom čistiaceho systému RENARK®.

Aký čistiaci prostriedok sa v umývacej vani RENARK® používa?
Čistiaci prostriedok ALUT® je vysokoúčinný práškový čistiaci prostriedok na čistenie v potravinárskych prevádzkach. Účinne odstraňuje po ponorení predmetu do teplého umývacieho kúpeľa všetky druhy tukov a pripálenín.

Môžem dať hliník a jeho zliatiny do umývacej vane RENARK®?
Áno, čistiaci prostriedok ALUT® nekoroduje hliník, bol špeciálne vyvinutý na čistenie hliníka a jeho zliatin, čierneho plechu, antikora, smaltu a ďalších materiálov.

Ako často je potrebné meniť umývací roztok v umývacej vani RENARK®?
Vytvorený roztok v umývacej vani sa môže používať až 30 dní.

Poškodí čistiaci prostriedok ALUT® silikónové a teflónové povlaky?
Predmety potiahnuté silikónovými, teflónovými a inými plastovými povlakmi čistené v umývacej vani môžu stratiť svoj povlak. Ideálne je pred vložením predmetov, pri ktorých si nie ste istí, požiadať o konzultáciu s vaším dodávateľom čistiaceho systému RENARK®.

Zabije roztok baktérie?
V roztoku zahriatom na cca 70 °C ± 8 °C sú čistené predmety vystavené relatívne dlhodobému pôsobeniu teploty a vyššej alkality, a preto budú všetky škodlivé baktérie zničené. Po vybratí a dostatočnom opláchnutí predmetov pitnou vodou budú čistené predmety bezpečné na ďalšie použitie a budú hygienicky bezchybné.

Môžem stále používať roztok po jeho ochladení a opätovnom zahriatí?
Áno, ale starostlivosť by mala byť venovaná tomu, aby sa zabránilo roztoku vychladnúť, pretože jeho ohriatie na požadovanú teplotu určitý čas trvá.

Mala by byť v čase, keď sa umývacia vaňa RENARK® nevyužíva, odpojená od elektriny?
Aj v čase, keď nemáte žiadne predmety v roztoku, by malo byť zapnuté napájanie. Na ohrev roztoku na prevádzkovú teplotu bude treba podstatne viac energie než na udržiavanie pracovnej teploty.

Aké ochranné pomôcky by sa mali pri manipulácii s umývacou vaňou RENARK® používať?
Odporúčame používať nepriepustné, proti teplu dostatočne odolné rukavice, tvárový štít alebo okuliare, zásteru pri nakladaní a vykladaní čistených predmetov.

Je čistiaci prostriedok ALUT® žieravina?
Nie, nie je žieravina ani kyselina. Pri manipulácii s ním odporúčame používať nepriepustné, proti teplu dostatočne odolné rukavice, ale iba z dôvodu, že teplota vody, v ktorej je prostriedok rozpustený, dosahuje až 70 °C ± 8 °C.

Má čistiaci prostriedok ALUT® dezinfekčné účinky?
ALUT®
nemá dezinfekčné účinky, v tomto prípade pôsobí dezinfekčne dlhodobé pôsobenie teploty.

Aká je záruka na umývacie vane RENARK®?
Záruka je 5 rokov pre všetky veľkosti umývacích vaní RENARK®. Na elektroinštaláciu sa poskytuje záruka 12 mesiacov.

Môžeme náplň z umývacej vane RENARK® vypustiť do kanalizácie?
Áno, pretože čistiaci prostriedok ALUT® a zašpinenie nachádzajúce sa v použitom roztoku je biologicky rozložiteľné.