Služby

Ponúkame PRENÁJOM a PREDAJ umývacích vaní RENARK®

PRENÁJOM:

 • prenájom umývacích vaní RENARK® ECO 250 a RENARK® MIDI 450
 • odporučíme vám najlepšie riešenie
 • navrhneme najvhodnejšiu veľkosť umývacej vane RENARK® podľa vašich individuálnych potrieb
 • odporučíme postup a frekvenciu čistenia podľa stupňa znečistenia čistených predmetov a čisteného materiálu
 • preškolíme vami určených pracovníkov zadarmo
 • 24-hodinový servis, 100 % náhradných dielov vždy na sklade jedna náplň roztoku v špeciálnej umývacej vani RENARK® môže čistiť nepretržite až 30 dní v závislosti od objemu nečistôt uvoľnených pri čistení
 • dĺžka prenájmu podľa potrieb klienta, najkratšia dĺžka prenájmu 30 dní
 • uzavrieme s vami nájomnú zmluvu
 • fakturácia vždy za mesiac prenájmu
 • zapožičiame vám sprievodnú dokumentáciu – bezpečnostné pokyny, návod na obsluhu, servisnú správu, vyhlásenie o zhode

PREDAJ:

 • predaj všetkých modelov umývacích vaní RENARK®
 • odporučíme vám najlepšie a najvhodnejšie riešenie
 • navrhneme pre vás najvhodnejšiu veľkosť umývacej vane RENARK®
 • odporučíme časy čistenie podľa stupňa znečistenia
 • preškolíme vami určených pracovníkov zadarmo jedna náplň roztoku v špeciálnej umývacej vani RENARK® môže čistiť nepretržite až 30 dní v závislosti od objemu nečistôt uvoľnených pri čistení
 • 100 % náhradných dielov vždy na sklade
 • záruka 5 rokov na umývaciu vaňu RENARK® a 24 mesiacov na elektroinštaláciu
 • odovzdáme vám sprievodnú dokumentáciu – bezpečnostné pokyny, návod na obsluhu, servisnú správu, vyhlásenie o zhode, protokol o kontrole spotrebiča