Časté otázky

Jak dlouho musí být čištěné předměty umístěny v mycí vaně RENARK®?
To závisí na druhu materiálu, stáří a stupni znečištění čištěných předmětů. Pravidelně čištěné předměty by neměly být ponechány ve vaně déle než 24hodin. Pak by měly být vyjmuty, důkladně omyty a opláchnuty teplou pitnou vodou a v případě, že nebude nápek dostatečně odstraněn, dány zpět do mycí vany. Silně znečištěné a mastné, napečené plechy nebo nádobí bude zpočátku nutné ponechat v mycí vaně delší dobu s kontrolou procesu 1x denně. Vaše kuchyně či pekárna bude postupně čistší, jakmile začnete mycí systém RENARK® pravidelně využívat.

Jak často by se měly čištěné předměty v mycí vaně RENARK® čistit?
To je závislé na frekvenci používání těchto předmětů. Množství připálených tuků, mastnoty a napečení bude určovat, jak často by se měly předměty do mycí vany RENARK® umístit. Doporučujeme vypracování plánu, aby bylo zajištěno pravidelné čištění plechů, nádobí a ostatních zařízení, mycí vana RENARK® by se měla využívat neustále.

Jaké předměty by se neměly v mycí vaně RENARK® čistit?
Nedoporučujeme vkládat stříbro, stříbrné podnosy, cínové podnosy, teflonem a silikonem potažené nádobí, dřevěné a plastové předměty a předměty tepelně nestabilní.

Jaký čisticí prostředek se v mycí vaně RENARK® používá?
Čisticí prostředek ALUT® je vysoce účinný práškový čisticí prostředek na čištění v potravinářských provozech.. Účinně odstraňuje po ponoření předmětu do teplé mycí lázně všechny druhy tuků a připálenin.

Mohu dát hliník a jeho slitiny do mycí vany RENARK®?
Ano,čisticí prostředek ALUT® nekoroduje hliník, byl speciálně vyvinut pro čištění hliníku a jeho slitin černého plechu, nerezu a dalších materiálů.

Jak často je potřeba měnit mycí roztok v mycí vaně RENARK®?
Vytvořený roztok v mycí vaně může být používán po dobu až 30 dnů.

Poškodí čisticí prostředek ALUT® silikonové a teflonové povlaky?
Předměty potažené silikonovými, teflonovými a jinými plastovými povlaky čištěné v mycí vaně ztratí svůj povlak.

Zabije roztok bakterie?
V roztoku zahřátém na 70 °C ± 8 °C jsou čištěné předměty vystaveny relativně dlouhodobému působení teploty a vyšší alkality, a proto budou všechny škodlivé bakterie zničeny. Po vyjmutí a opláchnutí předmětů pitnou vodou budou čištěné předměty bezpečné, hygienicky nezávadné.

Mohu stále používat roztok po jeho ochlazení a znovu zahřátí?
Ano, ale péče by měla být věnována tomu, aby se zabránilo roztoku vychladnout, protože jeho ohřátí na požadovanou teplotu určitou dobu trvá.

Měla by být v době, kdy není mycí vana RENARK® využívána odpojena od elektřiny?
I v době, kdy nemáte žádné předměty v roztoku by mělo být zapnuté napájení. K ohřevu roztoku na provozní teplotu bude potřeba podstatně více energie než k udržování pracovní teploty.

Jaké ochranné pomůcky by se měly při manipulaci s mycí vanou RENARK® používat?
Doporučuje se používat nepropustné, teplu dostatečně odolné rukavice, obličejový štít nebo brýle, zástěru při nakládání a vykládání čištěných předmětů.

Je čisticí prostředek ALUT® žíravina?
Ne, není žíravina ani kyselina. Při manipulaci s ním doporučujeme používat nepropustné, teplu dostatečně odolné rukavice, ale pouze z důvodu, že teplota vody, ve které je prostředek rozpuštěn dosahuje do 80°C.

Má čisticí prostředek ALUT® dezinfekční účinky?
ALUT® nemá dezinfekční účinky, v tomto případě působí dezinfekčně dlouhodobé působení teploty.

Jaká je záruka na mycí vany RENARK®?
Záruka je 5 let, pro všechny velikosti mycích van RENARK®. Na elektrické zařízení se poskytuje záruka 12 měsíců.

Můžeme náplň z mycí vany RENARK® vypustit do kanalizace?
Ano, protože čisticí prostředek ALUT® a zašpinění obsažené v použitém roztoku je biologicky rozložitelné.