Kontakt

 

Název EKOTAKT, s.r.o.
Sídlo V Lískách 1779/3
Praha 4
142 00
 
25693247
DIČ CZ25693247
 
Zápis Společnost EKOTAKT, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61746
 
Výpis z OR stáhnout výpis
 
Jednatel Ladislav Zvánovec
GSM +420 603 448 177
E-mail zvanovec@ekotakt.cz
Web www.ekotakt.cz
 
Objednávky a fakturace Jitka Zvánovcová
GSM +420 722 945 481
E-mail zvanovcova@ekotakt.cz

Kancelář
 
Telefon +420 725 519 229
E-mail info@renark.cz

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

ČOI - Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20 Zákona č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli /klientu/ tato INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ.

1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovatelného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE - www.coi.cz.

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

2/ V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odst. 1/ v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.