Služby

Nabízíme PRONÁJEM a PRODEJ mycích van RENARK®

Pronájem:

 • pronájem mycích van RENARK® MIDI 450
 • doporučíme vám ideální řešení
 • navrhneme nejvhodnější model mycí vany RENARK® podle individuální potřeby
 • doporučíme postup a frekvenci čištění dle stupně znečištění čištěných předmětů a čištěného materiálu
 • proškolíme vámi určené pracovníky zdarma
 • 24 hodinový servis
 • jednou za měsíc provedeme výměnu náplně a kontrolu funkčnosti celého systému RENARK® . Jedna náplň roztoku ve speciální mycí vaně RENARK® může čistit nepřetržitě až 30 dnů v závislosti na objemu odmytých nečistot
 • doba pronájmu dle potřeb klienta, nejkratší doba pronájmu 30 dnů
 • uzavřeme s vámi nájemní smlouvu - fakturace vždy za měsíc pronájmu
 • zapůjčíme vám průvodní dokumentaci – bezpečnostní pokyny, návod k obsluze, servisní zpráva, prohlášení o shodě

Prodej:

 • prodej všech modelů mycích van RENARK®
 • doporučíme vám nejlepší a nejvhodnější řešení
 • navrhneme pro vás nejvhodnější model mycí vany RENARK®
 • doporučíme časy čištění dle stupně znečištění
 • proškolíme vámi určené pracovníky zdarma - jednou za měsíc provedeme výměnu náplně a kontrolu funkčnosti celého systému RENARK®. Jedna náplň roztoku ve speciální mycí vaně RENARK může čistit nepřetržitě až 30 dnů v závislosti na objemu odmytých nečistot
 • uzavřeme s vámi smlouvu o poskytování servisu a údržby mycí vany RENARK®
 • záruka 5 let
 • předáme vám průvodní dokumentaci – bezpečnostní pokyny, návod k obsluze, servisní zpráva, prohlášení o shodě